רוצה להיכנס לקורס שלך? ברור!

הכי פשוט לעשות זאת דרך התפריט העליון של האתר, תחת ״הקורסים שלנו״.

ולמטה תוכל לראות פרטים על הקורסים שרכשת, לערוך את פרטי החשבון, לאפס סיסמה ועוד.